QUỐC PHÒNG - AN NINH QUỐC PHÒNG - AN NINH

06.00 sáng ngày hôm nay 31/10/2022 tổ bắt chó thả rông phường đã ra quân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường
Ngày đăng 10/11/2022 | 14:38  | Lượt xem: 28