TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2016
Ngày đăng 30/05/2020 | 20:28  | Lượt xem: 235

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2016

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2016
Ngày 08/11/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2016.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của chi bộ, trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa rất coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho các đảng viên trong Đảng bộ. Việc nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng đảng trong tình hình mới.

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí học viên được quán triệt những điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Quán triệt những nội dung liên quan đến công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc./.