VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội cựu thanh niên xung phong phường Ô Chợ Dừa tổ chức tổng kết năm 2022
Ngày đăng 29/11/2022 | 10:15  | Lượt xem: 41

Sáng ngày 26/11/2022 hội cựu thanh niên xung phong phường Ô Chợ Dừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023