GIỚI THIỆU CHUNG

* ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Địa chỉ trụ sở chính: số 63 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: Văn phòng 024.38513220 

- Quá trình thành lập và phát triển:

- Phường Ô Chợ Dừa được thành lập năm 1981, trải qua nhiều chặng đường phấn đấu đi lên, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và đất nước, đến nay phường Ô Chợ Dừa đã là một tập thể vững mạnh với bề dày thành tích về những đóng góp vì sự nghiệp chung.

Ủy ban nhân phường có số cán bộ công chức, nhân viên là 21 người, trong đó công chức 15 người, ủy viên quân sự 1 người , nhân viên ký hợp đồng vụ việc 6 người. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ đại học: 19 người.

Phường Ô Chợ Dừa có diện tích 1,13 Km2 giáp với 5 phường, 13 tuyến phố. Thực hiện đề án 06 của Thành Ủy Hà Nội về việc kiện toàn tổ dân phố và chi bộ Đảng, UBND phường đã kiện toàn 24 khu dân cư,  36 tổ dân phố, 27 chi bộ trong đó có 3 chi bộ cơ quan. Tổng số đảng viên là 2.450, có 36 cơ quan đóng trên địa bàn, hoạt động kinh tế trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh dịch vụ.

          Trên địa bàn phường có khu quy hoạch công viên vui chơi giải trí văn hóa Đống Đa chưa được triển khai, khu quy hoạch của tổng công ty vật tư nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa triển khai. Mật độ dân cư đông, trình độ văn hóa không đồng đều và ở mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp xã hội làm nên sự đa dạng về mọi mặt xã hội và phức tạp trong công tác quản lý.