LỊCH TIẾP DÂN LỊCH TIẾP DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần thứ 05 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
Ngày đăng 01/03/2021 | 09:50  | Lượt xem: 1971

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND

   PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần thứ 05 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

 

Ngày/

tháng

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần dự

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

01/03

07:50

Lễ chào cờ đầu tuần

Đ/c Hoàng Hoài Loan

Chủ tịch UBND phường

Toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan ĐU-HĐND-UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND

Hội trường tầng 5

Trụ sở ĐU-HĐND-UBND phường

08:00

Họp giao ban cơ quan UBND

Đ/c Hoàng Hoài Loan

Chủ tịch UBND phường

Toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan ĐU-HĐND-UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND

Phòng họp tầng 3

Trụ sở ĐU-HĐND-UBND phường

14:30

Họp làm việc với Chủ đầu tư các Dự án GPMB và Ban QLDA ĐTXD Quận

Đ/c Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND QUận

Theo giấy mời

Ban QLDA ĐTXD

Trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND Quận

Thứ Ba

02/03

08:00

Tiếp công dân

Đ/c Phạm Việt Cừ

Phó Chủ tịch UBND phường

Đ/c Đinh Thị Thanh Mai

Cán bộ Tư pháp

Văn phòng HĐND&UBND

Phòng tiếp công dân

08:30

Hội nghị giao ban Ủy viên UBND Quận với Chủ tịch UBND 21 phường (GBTT)

Đ/c Đặng Việt Quân - Chủ tịch UBND Quận

Theo giấy mời

( Lãnh đạo phường)

Văn phòng HĐND&UBND

Trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND Quận

13:45

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Đ/c Đỗ Trọng Nam - Chủ tịch UB MTTQ VN Quận

Theo giấy mời

 

Văn phòng HĐND&UBND

22 Đặng Tiến Đông

14:00

Tiếp công dân

Đ/c Phạm Việt Cừ

Phó Chủ tịch UBND phường

Đ/c Đinh Thị Thanh Mai

Cán bộ Tư pháp

Văn phòng HĐND&UBND

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư

03/03

 

14:30

Kiểm tra công tác đảm bảo TTĐT, ATGT; Rà soát các nội dung liên quan đến tổ chức giao thông phục vụ công tác tiếp nhận, bàn giao, vận hành khai thác và kết nối Dự án Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông với các loại hình vận tải hành khách công cộng

Đ/c Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Quận

Theo giấy mời

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Cát Linh

Thứ Năm

04/03

14:00

Họp giao ban Bí thư Đảng ủy 21 phường

Đ/c Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư TT Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận

Theo giấy mời

 

Văn phòng Quận ủy

Trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND Quận

Thứ Sáu

05/03

14:00

Tiếp công dân

Đ/c Trần Thị Bích Thái

Phó Chủ tịch UBND phường

Đ/c Đinh Thị Thanh Mai

Cán bộ Tư pháp

Văn phòng HĐND&UBND

Phòng tiếp công dân

Thứ 7

06/03

08:00

Bộ phận Một cửa Phường làm việc

 

 

 

 

* Đề nghị các đơn vị, các bộ phận đăng ký lịch tuần tiếp theo về Văn phòng HĐND&UBND Phường trước 15h00 thứ 5 hàng tuần

 

 

 

 

Đang online: 7
Tổng số truy cập: 176121